KULTUR OCH NÄRINGAR HÖGA KUSTEN/ MANNAMINNE

I Höga Kusten-området finns ett stort antal konstnärer och ett intressant kulturarv. Med runt 200 000 besökare varje år är Mannaminne, skapad av Anders och Barbro Åberg, ett av de största besöksmålen i Höga Kusten. Stiftelsen Mannaminne vill nu att besökare i ännu högre grad upptäcker och utforskar den konst och det kulturarv som finns i Höga Kusten-området. Därför startas ett projekt för att utveckla verksamheten både på plats och i en digital plattform.

Syftet är att Mannaminne ska utvecklas från en privat kulturanläggning till en gemensamhetsanläggning som fler konstnärer och kulturarbetare kan nyttja. De kan t.ex. använda anläggningen för aktiviteter och som skyltfönster för den egna verksamheten. I projektet ingår också ett arbete för att få fram ett förslag för att Mannaminne ska kunna utvecklas till ett kulturreservat för konst samt byggnads- och träkultur. En status som kulturreservat möjliggör långsiktig finansiering.

För att öka synlighet för konst och kulturarv i Höga Kusten skapas en digital plattform för information och historieberättande. På denna hittar besökare information om Mannaminne samt om andra konstnärer och kulturarbetare som kan besökas i området.

Genom samverkan medan lokala kulturarbetare och pedagoger inom konst och konsthantverk vill Mannaminne utveckla fasta aktiviteter året om för barn och unga i Barnens Hus och Sagobyn.

INFORMATION OCH KONTAKT:
Kontaktperson: Annika Wångby Stattin, annika@stattin.nu, 070-324 78 78.

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande: Stiftelsen Mannaminne
Fond: Landsbygdsfonden.
Insatsområde: 2 – Attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling
Projektstöd från EU och staten: 406 600 SEK
Regional finansiering: 93 400 SEK
Privat finansiering: 113 199 SEK

LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom Landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer där projektet bidrar till att skapa attraktiva och aktiva bygder samt bidrar till att öka den lokala samverkan i syfte att skapa nya företag och lokalutveckling. Projektet kommer att bidra till en mer attraktiv bygd som besöksmål samt att projektet gynnar fler aktörer genom att utgöra en plattform för regionens kulturutövare genom t.ex. den Sagoby som är under uppbyggnad