I mars 2021 inleddes projektet Song writers of Kvarken. Syftet med projektet är att skapa ett gränsöverskridande nätverk som ska göra det lättare för låtskrivare, talanger, producenter och entreprenörer att samlas digitalt för föreläsningar, gemensamma uppdrag och sessions. Projektet stöttas av Leader Höga Kusten och genomförs som ett samarbete mellan den svenska låtskrivarutbildningen Musikmakarna, Song writers academy of Sweden och finska yrkeshögskola Novia.

Ulla Sjöström, projektledare, berättar att projektet redan blivit en succé. Under våren har tre aktiviteter genomförts: två låtskrivarcamps med ett trettiotal deltagare vardera, samt ett webbaserat seminarie tillsammans med Song writers academy of Sweden-alumnen Joy Deb. Joy är låtskrivare till bland annat två vinnande bidrag i Melodifestivalen, ”Heroes” med Måns Zelmerlöw och ”You” med Robin Stjernberg, och seminariet lockade till sig omkring 80 deltagare. Under de tre genomförda träffarna har deltagarna varit jämnt fördelade vad gäller kön, ålder och erfarenhet. Även representationen mellan svenska och finska deltagare har varit jämn. Detta skapade en trevlig mix där såväl deltagande som organisatörer kunde ta med sig många nya lärdomar och erfarenheter.

Efter en rivstartande vår är fler evenemang på gång i höst, bland annat anordnar Song writers of Kvarken ett evenemang där deltagarna ska få testa på att skriva spelmusik. Detta är en spännande genre som i dagsläget har en relativt liten och sluten krets men Ulla Sjöström berättar att man uppskattar ett hundratal deltagare. Under utbildningen kommer deltagarna få djupdyka i skapandet av spelmusik. De kommer sedan få feedback på den musik de själva producerar under writing campet.

Samarbetet mellan de två länderna har fungerat över all förväntan och projektet har redan börjat se effekter som organisatörerna inte kunnat drömma om vid start. Ulla berättar att båda parter varit öppna för att bolla nya idéer vilket bland annat har lett till att nio alumner från Song writers academy of Sweden får möjligheten att ta en kandidatexamen på ett år genom att läsa på Novia yrkeshögskola. Musikmakarna ska även hålla i en helt egen masterutbildning genom Novia. Planen är att denna masterutbildning kommer startas redan nästa höst.

Det ska bli spännande att följa de projekt som Song writers of Kvarken genomför i framtiden och vår tro är att de kommer att fortsätta utveckla musikindustrin i Höga kusten.