När man informerar eller kommunicerar om lokalt ledd utveckling/leader så ska det framgå att pengarna kommer från EU. Vilken logotyp man ska använda beror på vilka fonder som finns med i vårt leaderområdes strategi. Vår strategi omfattar Landsbygdsfonden och Regionalfonden. Om man driver ett projekt är det den fond som finansierar projektet som styr vilken logotyp man ska använda.

Förutom EU-flaggan ska även Leader-logotypen alltid vara med. Det är samma logotyp som under programperioden 2007 – 2013, dvs den gröna logotypen med en grodd.

Mer information om logotyper samt logotyper för nedladdning finns på Jordbruksverkets webbplats.