Här finns informationsmaterial om Leader Höga Kusten och strategin samt Jordbruksverkets information.

Har du funderingar kring materialet vänd dig då till verksamhetsledaren.