ÅRETS LAG-MÖTEN
Datum för Årets LAG-möten och arbetsgruppsmöten är beslutade.

LAG-möten höst 2017
– 27 september
– 6 december

Arbetsgruppsmöten 2017
– 11 september
– 15 november