LAG 16 december 2020

Tidigare Protokoll

Presentationer och underlag att gå igenom

Gå igenom underlag och presentationen. Är det något som inte fungerar hör ni av er!

Det är jätteviktigt att ni verkligen går igenom underlagen då det är en förutsättning för att kunna genomföra LAGmötet. Har ni frågor och synpunkter får ni gärna skicka dem till oss innan LAGmötet som kan vi förbereda svar och möjliga förändringar innan mötet. Skicka dem till jenny@leaderhogakusten.se

Länk till teams/Sharepoint

Hjälpdokument och inspiration – Strategi

Finns som stöd under processens gång, läs det som behövs/önskas.

Föregående strategiprocess
Strategin 2014-2020
Bilaga 2: Omvärldsanalys
Bilaga 3: Remissvar och remissinstanser
Bilaga 3: Tidslinje

Stadgar Leader Höga Kusten
Stadgar-efter-ändring-2018-04-16

Regionala strategier
RUS-ett-vasternorrland-agenda-2030
Regionalt skogsprogram 2020-2030
Västernorrlands regionala innovationsstrategi för smart specialisering
Regional livsmedelsstrategi

Övergripande strategier

Agenda 2030
Nationell livsmedelsstrategi

Underlag för projektbedömningar/feedback

Songwriters Kvarken – samverkan Landsbygdsfonden

Frågor reflektera över inför LAGmötet gällande prioritering av projekt. (Se även AUs inspel i Protokollet från 11 dec)

 1. Uppfyller projektet våra villkor?
 2. Hur kan projektet bidra till genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin?
 3. Till vilket insatsområde bör projektet höra och varför?
 4. Kan den bidra till målen i båda insatsområdena? Vilka?
 5. Gå igenom urvalskriterierna och motivera en poängsättning.
 6. Är budgeten rimlig?

Songwriters of Kvarken Ansökan
Kvarken Leader Projekt Budgetmall Songwriters Höga kusten
Aktivitetsplan

FÖRSLAG Urvalkriterier fr AU 11 december

Intresseanmälningar

Frågor att reflektera över inför LAGmöte för varje intresseanmälan: (Se även AUs feedback i Protokollet från 11 dec)

 1. Klarar projektidén våra villkor?
 2. Hur kan projektidén bidra till genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin?
 3. Till vilket insatsområde bör det blivande projektet höra och varför?
 4. Kan den bidra till målen i båda insatsområdena? Vilka?
 5. Tror du att det blivande projektet kommer kunna få tillräckliga poäng när det gäller urvalskriterierna?
 6. Står budget/kostnader i proportion till övriga leaderprojekt och kvarvarande/ny budget?
 7. Verkar budget/kostnaderna för projektet rimlig/a?
 8. Finns det andra stödmöjligheter för projektet än Leader?
High coast Art Village – LANDSBYGDSFONDEN

Intresseanmälan High Coast Art Village 201201
Budget Leader High Coast Art Village 201205

Köpmanholmens Samhällsförening – LANDSBYGDSFOND alt annan finansiering

Leader intresseanmälan nov 2020

Nätradalen – REGIONALFOND NATIONELL POTT (med egen offentlig medfinansiering 33%)

Projektansökan Samordnande turistaktör i Nätradalen
Budget Samordnande turistaktör i Nätradalen

Omne Byaförening – LANDSBYGDSFOND alt annan finansiering

Laddningsstationer omne