LAG-möte 28 november 2016

Underlag LAG-ägda projekt

Attitydsprojekt & kommunikationsplan
Underlag till lag Leaders varumärke och Attitydprojekt

Samverkansprojekt att fatta beslut om
Steg 2 Samverkansprojekt
Budget Samverkansprojekt

Fördelningar

Projekt inom hav&fiskerifonden i Örnsköldsvik

Projekt från Mittland Plus för kännedom (NY! 22 nov)

Förvaltning av lax & öring i Moäalven
Budget
Specificerad budget/handlingsplan