beslut paraplyprojekt

I paraplyprojektet ”Kortare insatser för ökat engagemang” har det inkommit två ansökningar. AU är beslutsfattande. Nedan ser ni ansökningarna samt projektvillkor och bedömningsmall för beslut om projekt.  Mallen fylls i gemensamt under mötet, men finns som stöd när ni läser igenom ansökningarna.

Ansökan 1: Docksta Hamn

Ansökan 2: ImpactFest Höga Kusten

Villkor

Beslutsunderlag

Intresseanmälan

En intresseanmälan har inkommit. Reflektera över

 1. Uppfyller projektet våra villkor?
 2. Bidrar projektet till genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin (se kortversionen av strategin under stöddokument)?
 3. Vilken feedback vill vi ge till sökanden?
SNOWFED

Uppdateras

beslut om nya projekt

Ett projekt har inkommit med fullständiga ansökningshandlingar. 

Underlag för projektbedömningar

Urvalskriterier: Insatsområde 1 – Landsbygdsfond
Urvalskriterier: Insatsormåde 2 – Landsbygdsfond

Utvecklingsstrategin – kortfattad
Här står det kort om strategin, här finns mål och insatsområden samt våra villkor på sista sidan.

Villkor
Checklista – ”Kan er idé bli ett leaderprojekt”.

Frågor reflektera över gällande prioritering av projekt. 
 1. Uppfyller projektet våra villkor?
 2. Bidrar projektet till genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin?
 3. Är budgeten rimlig?
 4. Gå igenom urvalskriterierna och motivera en poängsättning.

Ansökningar

Uppdateras

AU 15 JUNI

Agenda

Tid: 11.00-12.30

15 juni 2021

 1. Mötets öppnande
 2. Föregående protokoll LAG och AU
 3. Beslut: Kortare insatser för ökat engagemang
  • Docksta Hamn
  • Impact Fest
 4. Projektansökningar – förslag poängsättning urvalskriterier
  • Ungas delaktighet
 5. Intresseanmälningar
  • Snowfed
 6. Uppdaterad budget Sollefteå Cykelprojekt
 7. Kommande LAG-möte
 8. Avslut möte

Tidigare LAG-möten

Tidigare AU-protokoll