LAG 4 oktober 2022

LAGmöte

Plats: Hotell Höga Kusten

Fika från 8.30 Möte 9-12

Lunch 12-13

 

Agenda

 1. Mötets öppnande

 2. Val av justerare

 3. Välkommen till Leader Höga Kusten

 4. Presentation av LAGs ledamöter
  Ledamöterna presenterar sig själva, sin organisation samt sin organisationens roll i leaders uppdrag  MAX 3 MIN

 5. Framtidens landbygder 2030

 6. Workshop
 7. Uppdrag från bildandemötet

 8. Möjligheterna med Advisory board

 9. Inför utbildning/verksamhetsplanering i november/december

Framtidens landsbygder i höga kusten - vårt uppdrag

Det är bra om man har läst på strategin inför LAG-mötet, främst behov, mål, insatsområden, övergripande principer och tittat igenom indikatorer och målvärden.

BILAGOR
Inför inskick av den kompletterade strategin den 15 oktober så är det främst bilaga 4 – urvalskriterier som är viktig att gå igenom.

Det kommer vara jättesvårt för er som är nya att se och förstå hur allt ska hänga ihop och hur det blir för konkret LAG-arbete framöver. Här får ni lita på att de som varit med tidigare har gjort vad de kan för att det ska bli verksamt. Vi alla kommer behöva testa hur urvalskriterierna fungerar konkret när det blir skarpt läge för beviljande av projekt. Vi kommer kunna revidera och förändra urvalskriterier (och även de flesta målvärden) en gång per år om vi känner att vi behöver det.

Har ni frågor eller åsikter om urvalskriterierna eller målvärdena så skicka in dem till oss innan mötet. 

Leaderstrategin

Framtidens landsbygder Höga Kusten_Layoutad version

Framtidens landsbygder Höga Kusten – word

Bilaga med Målvärden 4 oktober 2022 LAG (skickas in i strategin 15 oktober)

Tillvägagångsätt för målvärdesberäkningar (där liknande indikatorer fanns i nuvarande programperiod):

 • Resultatet för liknande indikator för avslutade projekt                          
 • Totalbudget med återflöde för samtliga avslutade projekt: MSEK 30,8
 • Delat resultat per indikator med total budget för att komma till resultat för indikatorn per 1 MSEK
 • Multiplicerat med nya budgeten i MSEK för kommande programperiod för projekt (33 MSEK)
  = en uppskattning av mätvärdet för indikator
BILAGOR

Bilaga 1 – Geografisk avgränsning (Inlämnad)

Bilaga-2-swot-analys(Inlämnad)

Bilaga-3-finansieringsplan (lämnas in 15 0kt)

Bilaga 4 – urvalskriterier (lämnas in 15 0kt)

Bilaga-5-aktörer (Inlämna