Anteckningar Gruppmöten

LAG 27 april 2020

Tidigare Protokoll & övriga handlingar

Beslutsunderlag (samma som vid gruppmötena)

  1. Ekonomigenomgång med beslutsunderlag
    Gå igenom presentationen som ni ser på länk nedan med ljud! Är det något som inte fungerar hör ni av er! Förstora upp filmen genom att trycka på symbolen i nederkant till höger i filmen.

    Det är jätteviktigt att ni verkligen tittar på filmen då det är en förutsättning för att kunna genomföra gruppmötet. Det kommer inte finnas tid att titta på filmen under mötet. Anteckna frågor, reflektioner och andra funderingar samtidigt som du tittar på filmen så du är förberedd inför gruppmötet. I filmen finns beslutsunderlag för ett beslut som måste fattas under LAG-mötet.

  2. Förberedelse för beslut om antal ledamöter
    Läs igenom detta underlag och fundera hur du ställer dig till AUs förslag
    DISKUSSIONSUNDERLAG