LAg 20 maj

Agenda 20 maj

Tid: 8.30-14.00

 08.30 Strategiworkshop med Stina Haglund

12.00 Lunch

12.45 Start LAG-möte

Dagordning

 1. Val av ordförande, sekreterare och justerare
 2. Föregående protokoll LAG
 3. Frågestund intresseanmälan Västernorrlandsmuseet
 4. Feedback intresseanmälan
 5. Information från verksamhetskontoret
  – Ungas delaktighet
  – Smak 63
 6. Övriga frågor
  – Höstens möteskalender
 7. Nästa möte och avslut av LAG-mötet

14.00 Avslut

intresseanmälan

En intresseanmälan har inkommit. Reflektera över

 1. Uppfyller projektet våra villkor?
 2. Bidrar projektet till genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin (se kortversionen av strategin under stöddokument)?
 3. Vilken feedback vill vi ge till sökanden?
Länsmuseet Västernorrland

Länsmuseet kommer delta på LAG den 20 maj för att svara på frågor om projektet.
OBS! Under frågestunden sker ingen Feedback! Den feedback som ska ges tar vi fram separat efter att föreningen lämnat mötet.

Interesseanmälan- Västernorrlands_museum

strategiprocess

På torsdag ska vi ha en strategiprocess kring Vision, mål och insatsområden. Här nedan hittar du handlingar som är bra att läsa igenom innan. En del av er har varit med i styrgruppens processer och känner igen handlingarna.

Handlingar

RUS-mål (Från den regionala utvecklinsstrategin Västernorrland)

Omvärldsbevakning-Leader Höga Kusten

Swotrubrikerna

Analys-omvärld och swot

Råutkast strategiskrivning – 210517 utkast strategi
Vi kommer processa Vision, mål och insatsområden (kap 4) Fundera gärna över vilka typer av utvecklingssatsningar som kan vara möjliggöras genom strategin inför torsdag.