Kortare insatser för ökat engagemang

Leader Höga Kusten öppnar nu upp möjligheten för lokala aktörer och föreningar att söka stöd för mindre projekt som gynnar utvecklingen av er plats. De projektidéer som beviljas ska syfta till att 1) skapa engagemang hos människor som tidigare inte varit en del av den lokala landsbygdsutvecklingen och 2) skapa attraktiva boende- och besöksmiljöer.  

Stödet fördelas löpande. Stöd beviljas med maximalt 50 000 kr.
Obs! Insatsen kan omfatta mer kostnader än 50 000 kr, och kan även växlas upp med andra typer av stöd som inte är EU-finansierade, ex kommunala stöd. Maximalt stöd från Leader Höga Kusten är 50 000 kr.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÖD

  • Insatsen ska ske i samarbete med minst två av tre aktörer i partnerskapet. Med partnerskapet menas företag, föreningar och det offentliga.
  • Ansökan kräver även en medfinansiering med redovisad ideell tid på minst 30% av det sökta stödet. Värdet av en ideell arbetad timme är 220 kr.

Starka landsbygder bygger på engagemang, en bredd av engagemang och engagerade människor behövs för att nya idéer och perspektiv ska kunna drivas. Genom att bjuda in och möjliggöra för fler att delta i bygdens utveckling, stärks den lokala identiteten och platsens attraktivitet.

Leader Höga Kusten vill med Kortare insatser för ökat engagemang uppmuntra föreningar att inkludera fler i bygdens utveckling och samtidigt skapa attraktiva boende- och besöksmiljöer. Exempel på projektidéer som kan tänkas godkännas är sådana som planerar att upprusta/uppföra mötesplatser, evenemang, nya aktiviteter och nya verksamheter.

Observera att ni inte kan söka stöd för:

  • Befintlig verksamhet
  • Redan genomförda aktiviteter
  • Investeringar

Jordbruksverkets definition av investering: ”En investering är en fysisk tillgång med ett inköpspris som överstiger 22 000 kronor exklusive moms. Utgifter som tillsammans överstiger 22 000 kronor och har ett naturligt samband ska räknas som en investering. En investering som är produktiv ska uppfylla sitt syfte och mål under minst 5 år från och med datumet för slututbetalningen. Inventarier och förbrukningsmaterial som behövs för att genomföra en investering behöver inte finnas under minst 5 år om investeringen finns kvar. Kontakta gärna Leaderkontoret för att diskutera vilka kostnader som räknas som investeringar”.

HUR GÅR NI TILL VÄGA?
  1. Läs igenom villkoren för att söka stöd: Villkor
  2. Förbered er ansökan: Frågor ansökan
  3. Fyll i formuläret i Microsoft Forms

Kontaktuppgifter
Undrar du över något? Kontakta projektcoach Felicia Edholm, 070-563 09 78, felicia@leaderhogakusten.se

Ansökningar tas emot och fördelas löpande så länge stödet räcker. Beslut om vilka
satsningar som blir prioriterade fattas av en bedömningskommitté som består av
representant(er) från Leader Höga Kustens styrelse och verksamhetskontor. Beslut
går ej att överklaga.