NYA LÖSNINGAR FÖR KAPITALFÖRSÖRJNING HÖGA KUSTEN

Allt fler vill satsa på landsbygden. För att det ska vara möjligt behöver också finansieringsmöjligheter finnas på plats. För företag och entreprenöriella föreningar på landsbygden är kapitalförsörjningen i nuläget en stor utmaning och bromsar upp möjligheten till landsbygdsveckling. Därför startar Leader Höga Kusten ett nytt projekt som ska utveckla nya och hållbara finansierings- och kapitalförsörjningslösningar på Höga Kustens landsbygder.

Tillgången till kapital är en viktig förutsättning för att nya företag ska kunna etableras men också för att befintliga företag och entreprenöriella föreningar ska kunna utvecklas. För att förbättra kapitalförsörjningen i Höga Kusten måste banker, stödgivare, investerare, fonder, Almi och andra finansiella aktörer vara aktiva. Digitalisering och ny teknik öppnar också för nya möjligheter, så som ex crowdfunding, ett sätt att finansiera idéer genom flera privata investerare. Utvecklandet av alternativa finansieringslösningar är också ett sätt att “överbrygga” och komplementära annan finansiering, såsom olika former av projekt- och företagsstöd.

I projektet undersöks kapitalbehovet och alternativa finansieringsmodeller samt skapas en samverkansstruktur kring nya och hållbara finansierings- och kapitalförsörjningslösningar på Höga Kustens landsbygder. Projektet ska också ta fram en demoversion för hur en plattform med sådana lösningar kan se ut, samt undersöka möjligheterna att söka utvecklingsmedel för att ta fram en skarp version.

INFORMATION OCH KONTAKT:
Kontaktperson:
Projektledare Olivia Karlsson, 070-377 97 75, olivia@leaderhogakusten.se

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
  Lokalt Ledd Utveckling av Höga Kusten
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: 1: Hållbar näringslivsutveckling
Projektstöd från EU och staten: 317 186 SEK
Regional finansiering:
156 226 SEK

LAG:s motivering: LAG beslutar att prioritera projektet eftersom det bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leaderområdet, gällande uppsatta mål inom regionalfonden. Särskilt inom insatsområde 1: hållbar näringslivsutveckling, där projektet bidrar till att ta ett bredare grepp om kapitalförsörjning som på sikt kan leda till ett innovativt och mer diversifierat företagande i området. Projektet har en tydlig förankring i trepartnerskapet och vill se över hur vi kan uppnå ökat entreprenörskap och företagande kopplat till ny teknik. Båda dessa faktorer är tydligt utpekade i strategin och styrker därför beslutet att prioritera projektet.