Inspiration och Nyheter

Det är med kreativitet, samverkan och öppenhet vi tillsammans formar ett innovativt, hållbart och inkluderande plats. Ett Höga Kusten med plats för fler att bo, leva och verka . På de här sidorna kan du låta dig inspireras av andra som deltagit i och drivit ett leaderprojekt. Ta del av nyheter om projektutlysningar eller hålla koll på inspirationsträffar och utbildningar.

Kort och gott en sida för inspiration och koll på vad som händer inom landsbygdsutveckling i Höga Kusten.

Leaderontour

Leader on Tour

Vi har hälsat på några de driftiga föreningar, entreprenörer och kommuner som med stöd av Leader Höga Kusten skapat en levande landsbygd. Följ med på resan till åtta olika projekt.

projektnyheter leader höga kusten

Nyheter från projekten

Leader Höga Kusten är delaktig i en mängd olika typer av projekt där samverkan mellan näringsliv, föreningsliv och offentliga aktörer sker. Vi har samlat nyheter från våra projekt på en sida.

Nyhetsarkiv

Här kan ni läsa om allt som har hänt och kommer att hända inom Leader Höga Kusten. Ta del av nyheter om projektutlysningar eller hålla koll på inspirationsträffar och utbildningar.