Strategi

Vill Du hjälpa oss att ta fram vår nya strategi för programperioden 2021-2027?

Leader Höga Kusten söker stöd för arbetet med vår nya lokala utvecklingsstrategi för Höga Kustens landsbygder.

Det är ett spännande och superviktigt uppdrag och vi vill sätta igång genast! Välkommen in med ett anbud senast den 31 januari 2021.

All information om vår förfrågan hittar du i detta dokument:

Förfrågan direktupphandling Strategi