HÅLLBARA AFFÄRSMODELLER PÅ LANDSBYGDEN

Genom att ta tillvara på matbutikernas svinn vill projektet ta fram en långsiktig och hållbar affärsmodell för företag på landsbygden. Socialt företagande, cirkulär ekonomi och klimatsmarta lösningar är ledord för projektet.

Projektet syftar till att länka samman olika aktörer inom ideell, offentlig och privat sektor och skapa ett flöde som minskar matsvinnet i Örnsköldsviksområdet och i förlängningen skapa en modell som kan spridas vidare till andra områden i Sverige.

INFORMATION OCH KONTAKT: 
Kontaktperson: Simon Miderfjäll, projektledare, simon@chansen.se, 070-362 63 49

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
HBM Affärsutveckling AB
Projekttyp, fond och åtgärd: Projektstöd till företag inom Regionalfonden
Insatsområde: 1 – Hållbar näringslivsutveckling
Bedömning: 430 poäng (urvalskriterier)
Projektstöd från EU och staten: 200 000 SEK
Övrig offentlig medfinansiering från LAG:

Privat insats från projektägaren: 87 000 SEK

LAG:s motivering till valt insatsområde och vald fond:Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom regionalfonden med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling, där projektet bidrar möjliggörandet till miljödriven tillväxt. Stödnivån 70% beviljas eftersom stödet är ett projektstöd till ett företag men som ska ge effekt för fler än bara det sökande företaget.