Tematräffar &
erbjudANDE om utvecklingscoaching

Tack till dig som deltog i vår första tematräff 17 mars!

Vi hoppas träffen både gav både inspiration och nya idéer för en mer hållbar landsbygd. Leader Höga Kusten öppnar nu upp möjligheten för er att ta del av coachning och stöttning för att ta er idé till genomförande. Vi erbjuder tre kostnadsfria arbetsstugor tillsammans med er – fysiskt eller digitalt. Vi riktar oss både till er som vill utveckla ett geografiskt eller tematiskt område. 

Det vi kräver från er är att ni:

    • Är minst tre aktörer som vill utveckla ert område/tema, i minst två olika sektorer (privat/ offentlig/ideell sektor).
    • Har en påbörjad idé och beskrivning av utvecklingsbehovet.
    • Genomför alla tre arbetsstugor.

ARBETSSTUGA 1:
Konkretisera er idé, inventera behov av stöd och skapa en handlingsplan med ansvarsfördelning. Hur arbetar vi med Agenda 2030 i praktiken? Leader Höga Kusten tar vid behov med kompetens och aktörer från vårt nätverk som kan passa er idé.

ARBETSSTUGA 2:
Möjlighet att bjuda in fler aktörer från området/temat. Kartläggning av finansieringsbehov, Leader bidrar med kunskap både inom stödsystemet och alternativa lösningar (ex. crowdfunding). Stöttning i att påbörja t.ex. projektskrivning. Leader Höga Kusten tar vid behov med kompetens och inspiration från vårt nätverk.

ARBETSSTUGA 3:
Inför genomförandet – ”stå på egna ben”. Aktiviteter efter behov och handlingsplan.

Intresserad av erbjudandet? Skicka en förfrågan till oss via Microsoft Forms: Länk till formulär

Kontakta varandra

Eftersom träffen hade ett 70-tal deltagare fanns ingen tid att bekanta sig med alla. Vi har därför skapat ett ”kontakt-torg” där ni kan dela med er av era verksamheter och kontaktuppgifter. Ni kan också annonsera/söka efter samarbetspartners och andra som är intresserade av samma frågor som er själva.

Kontakt-torget hittar du HÄR>>. (Fungerar bäst via dator)

Förstudiestöd:

Det är också möjligt att söka Leader Höga Kustens populära förstudiestöd. Förstudien ska utreda förutsättningar för en satsning eller ett projekt som bidrar till hållbara landsbygder i Höga Kusten. Läs mer om det HÄR>>