En ny satsning på Hallstaberget ska nu förlänga säsongen. En backe som än så länge endast använts som slalombacke under vintern ska nu även få liv under sommaren. Genom att bygga banor för mountainbikecykling ska nu attraktiviteten för Hallstabacken vara stor även under sommaren.

Syftet med ansökan för projekt ”Downhill Hallsta” är att bygga banor för mountanbikecykling i Hallstabacken bestående av fyra banor för downhillcykling, crosscountrybanor, samt en ”skillsarena”. När projektet är klart kommer det att finnas utmaningar för alla med intresse för cykling, oavsett ålder eller kunskapsnivå.

Antalet personer som cyklar i Sverige ökar varje år. Med cykelbanan på plats ges förutsättningar för en väsentlig ökning av besökande gäster under barmarksäsong. Lederna som planeras byggs hållbart och säkert och designas med varierande svårighetsgrad. Avgörande för satsningen är att den är långsiktigt hållbar och en av grundstenarna är här kommunens samarbete med närings- och föreningslivet. Förväntade effekter med projektetinvesteringen är en utveckling av nya och befintliga företag och därmed skapas flera arbetstillfällen. Med cykelbanan på plats når vi ökat antal barmarksturister. Effekter som i sin tur spiller över på verksamheter inom boende, service och ortens övriga aktivitetsanläggningar. Satsningen stärker Sollefteå kommuns satsning för att bli en friluftskommun vilket gynnar kommunens befolkning och även kommer att stärka destinationen som helhet.

INFORMATION OCH KONTAKT:

Kontaktpersoner:

Dan Östlund, dan.ostlund@sollefteå.se, 0703461849
Monica Vestberg, monicavestberg@telia.se, 0703057297
Mikael Nässröm, mikael.nasstrom@solleftea.se, 0705177621

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
  Sollefteå kommun
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: 1 – Hållbar näringslivsutveckling
Offentliga resurser från kommun: 1 000 000kr
Egen privat finansiering: 564 500kr
Övrigt offentligt stöd från landsting: 2 504 000kr
Projektstöd: 1 704 500kr
LAG:s motivering: LAG beslutar att prioritera projektet 2021-1490 eftersom det bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden. Särskilt inom insatsområde 1Hållbar näringslivsutveckling, där projektet tydligt bidrar till att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap inom besöksnäring och övrigt näringsliv. Projektet bidrar också till att öka attraktiviteten för att både besöka och bo, leva och verka i området.