Dn åsikt landsbyggare

DN Åsikt. ”Överdrivet negativ mediebild av landsbygden


Årtiondens negativa mediebild av landsbygden har skapat stora problem. Utanför storstäderna finns en modern och hållbar livsstil som många efterfrågar, skriver Jenny Edvinsson och Eva Jilkén, föreningen Leader Höga kusten som arbetar för landsbygdsutveckling. Det är med svarta ögon vi lägger ner tidningen och tar blicken från DN-artikeln ”96 år i glesbygden – nu tynar byar bort” (27 november 2019). Detta är precis det som skapar så mycket av problemen. Bilden av landsbygden som döende och som är på väg att avfolkas när det egentligen är en plats med många möjligheter och inspirerande livsöden där många väljer en plats, sitt liv och förverkliga sina drömmar.

Liv som vi upplever att många drömmer om, men en vardag med mer tid och livskvalitet, närmare naturen. På landsbygden finns allt detta.

Det är hög tid att göra upp med staden som norm. Vi vill se fler attitydsatsningar, med mer resurser och samordning, för att förstärka den positiva bilden av landsbygden och få fler att välja en modern, hållbar livsstil som får hela Sverige att leva.

Vi har blivit präglade att stadsliv är formeln för ett framgångsrikt liv. Säg i stället ordet glesbygd, och många tänker avfolkning, mörka skogar och ensamhet. Det är resultatet av årtiondens medierapportering, kanske allra tydligast sammanfattad i P-O Tidholms vackra men dystra dokumentärserie ”Resten av Sverige”.

Det är i själva verket inte ensamt, för i mindre sammanhang kan du ta plats, göra skillnad och påverka ditt eget liv. Avstånden må vara längre i kilometer, men sällan i tid.

Det finns jobb, en enorm drivkraft och – i motsats till mediebilden – många starka företag som hungrar efter kompetent arbetskraft. Och i en tid när många känner sig allt mer pressade, finns här något som blir allt viktigare: tid.

En undersökning utförd av Kantar Sifo på uppdrag av Landshypotek visar att det som svenskar värderar högst när de väljer bostad är lugn omgivning, möjlighet att utöva intressen och närhet till vacker natur. Andra studier visar att dagens unga, även kallad ”Generation ordning”, värdesätter nära relationer och vill ge sin familj en trygg miljö med tid för varandra.

Det är precis det här som landsbygden kan erbjuda – men som stereotypa bilder av tom glesbygd hindrar människor från att upptäcka.

Allt fler förstår betydelsen av att utmana dessa stereotyper – för att visa en verklig bild och de möjligheter som finns. Hos Leader Höga kusten, en förening för landsbygdsutveckling, har vi jobbat med attitydförändring för att visa upp den drivkraft som finns här och de människor som har format sin verklighet efter sina önskemål.

I fokus för kampanjen står begreppet ”Landsbyggare”; entreprenörer som bygger vårt land och skapar sysselsättning i Höga kusten-området. Vi gör det för att förändrade attityder till landsbygden är avgörande för den utveckling vi vill skapa.

Men vi ser också att det behövs mer, det behövs nu och det behövs samordning. Det saknas inte initiativ runtom i Sverige, men vi skulle få mer kraft och uthållighet om staten tog ett samlat grepp om sin landsbygdpolitik och en förändrad mediebild.

Vi lånar gärna ut kampanjbegreppet ”Landsbyggare”, för vi tror att hela Sverige tjänar på att visa upp landsbygdens möjligheter.
DN Åsikt. 29 november 2019 kl 12

Insändare

Jenny Edvinsson och Eva Jilkén, Leader Höga Kusten