Samverkan Marieberg

/
Turismen ökar för varje år i Höga Kusten och detta är något…

Seniorboende Nordingrå

/
Nu ska ett unikt och vattennära boende skapas i Nordingrå intill…

Bygd och stad i balans

/
Öka möjligheterna för entreprenörer på landsbygden, skapa…

Samverkan i Nora

/
I Nora har ett projekt påbörjats för att öka områdets attraktivitet som bostadsort, för att locka besökare och för att skapa ett bra företagsklimat. Initiativet kommer från föreningslivet som tillsammans med kommunen vill utveckla området och framför allt längs den turistled som löper genom området. 

Samverkan i Lugnvik

/
I detta nyskapande projekt vill projektägarna förbättra service…

Landsbygd 2.0

/
Ett nytt landsbygdsprojekt har påbörjats i Härnösand som ska utveckla service och boenden samt nya mötesplatser och en vandringsled.