Hållbarhet Nordvik

/
”Nordvik – Hållbart utvecklingscentrum för landsbygden” är ett projekt vars idé bygger på att Nordvik ska bli en motor för landsbygdsutveckling och företagande. Det långsiktiga målet är att Nordvik ska bli en kreativ och innovativ landsbygdsmotor med tydlig utvecklingsroll och hållbarhetsprofil i regionen

Entreprenörssamverkan

/
Samverkansprojektet vill förbättra förutsättningarna för…

Mat och dryck

/
Nya metoder för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte bland…

Hållbara affärsmodeller

/
Genom att ta tillvara på matbutikernas svinn vill projektet…