/

Bo leva verka

/
Leader Höga Kusten startar därför ett nytt projekt för att…

Ung delaktighet

/
Föreningar har en nyckelroll i både bevarandet av vårt kulturella arv och skapandet av det sociala kapitalet i vårt samhälle. Genom det transnationella projektet TALKO vill vi skapa hållbara modeller för ett strategiskt och strukturerat arbete som genomsyras av inkludering, öppenhet, glädje, vi-anda och en känsla av meningsfullhet.

Landsbygdsutveckling

/
Nu tar Leader Sollefteå (LUS) nästa steg för att skapa än mer…