BREDBANDSBYLLERBYAR

Bredbandsbullerby projektet vill bygga moderna och attraktiva bostäder för människor som vill leva hållbart på landsbygden, därmed öka inflyttning till kommunen av kreativa och välutbildade människor. För att locka människor från de allt folktätare städerna ska projektägaren, Sollefteå kommuns bostadsbolag Solatum Hus & Hem AB, ta fram en konkret detaljplan för nya bostadshus in en by-formation. Samtidigt ska en intressegrupp driva rekryteringsprocessen för att hitta människor som vill bo och leva i Bredbandsbullerbyarna.

Befolkning i arbetsför ålder i Sollefteå kommun tros minska betydligt inom en 5 års period. Detta reducerar skatteunderlaget i kommunen och utmanar möjligheterna att behålla ett bra utbud av service för kommuninvånarna. Samtidigt finns det, enligt en webbenkät, ett stort antal personer i Stockholm (kring 50.000) som drömmer om ett boende på landsbygden med ren luft och närhet till vatten och skog. En stor del av dessa personer är också intresserade av att jobba med hållbart jordbruk och matproduktion. Bredbandsbullerbyar förenklar och möjliggör för intresserade yrkesverksamma, innovative personer att välja att flytta till landsbygden i Sollefteå kommun.

Aktiviteterna inom projektet har två inriktningar. Solatum leder processen kring markavtal, undersöka förutsättningar för bebyggelse och byggplaneringen. En intressegrupp som drivs av ideella krafter driver rekryteringsprocessen, skapar informationsmaterial samt ordnar kurser och träffar. På det sättet förberedas de boende för inflyttning. Intressegruppen ska också delta i etablerandet av de nya företagen och de föreningar som behövs. Partners i projektet är bland annat Nipakademin, Rafnaslakt AB, Solatum AB och Landstingets Hola Folkshögskola

Målet på lång sikt är att konceptet kan kopieras till andra landsbygdsområden, skapa ytterligare inflyttning och är ett exempel för kontraurbanisering i hela landet.

INFORMATION OCH KONTAKT:
Kontaktperson: Roger Lundin, roger.lundin@solleftea.se, 070 – 354 81 12

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande: Solatum Hus & Hem AB
Fond: Landsbygdsfonden.
Insatsområde: 1 – Hållbar näringslivsutveckling
Projektstöd från EU och staten: 847 000 SEK
Regional finansiering: 253 000 SEK
Privat finansiering: 199 688 SEK

LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling, där projektet bidrar till där projektet bidrar till att skapa förutsättningar som underlättar bosättning och sysselsättning på landsbygden och främjar därmed inflyttning till kommunen och breddar underlag till såväl kommersiell service som offentligservice. Projektet ska bidra till byggande av moderna och attraktiva bostäder på landsbygden, som kan leda till leda till en inflyttning av kreativa och välutbildade människor till landsbygden.