BREDBANDSKOMMUNIKATÖR OCH PLANERARE- KRAMFORS

I Kramfors har ett projekt inletts för att öka intresset och förståelsen för vikten av fiberbaserat bredband på landsbygden. Det är det kommunala bolaget Kramfors Mediateknik som håller i trådarna och anledningen är att liknande satsningar visats ge högre sysselsättning, företagande och bättre boende möjligheter.

Mediateknik är ett kommunalägt bolag som genom projektet ska arbeta för utbyggnaden av fiberbredband i Kramfors kommun och för att skapa en prisvärd infrastruktur. En utveckling av fibernätet gör det enklare för människor att leva och verka på landsbygden och är en förutsättning för att landsbygden ska kunna utvecklas.

För att hålla nere kostnaderna för anslutning samt att kunna bygga ut fiberbredband områden där det inte är kommersiellt möjligt, är en hörnsten i projektet att så många som möjligt ansluter sig.

I projektet är det viktigt att nå ut med information om nyttan och att engagera boende att delta i arbetet. För att gå igång byggandet av fiberbredband kommer en mobilisering av lokal bredbandsgrupp med boende, företagare, föreningar i Kramfors kommun att göras. Som i sin tur kan sprida information och öka intresset för behovet av fiberbaserat bredband. I projektet kommer man att arbeta med att sprida kunskap genom informationsmöten och informationsmaterial. Mediateknik kommer även marknadsföra satsningen via hemsidor och sociala medier.

Projektets mål är att få in 1000 stycken intresseanmälningar. Långsiktigt ser man att hela kommunen drar nytta av projektet genom att områdets attraktivitet ökar. Arbetet kommer att ske i samarbete med ägare, kunder, myndigheter och grannkommuner.

INFORMATION OCH KONTAKT: 
Kontaktperson: Mattias Ågren, projektledare, mattias.agren@mediateknik.com, 0612-70 10 90

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande: 
Kramfors Mediateknik AB
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: 2 – Attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling
Projektstöd från EU och staten: 1 343 645 SEK 
Regional finansiering: 461 251 SEK
Offentligt stöd från projektägaren: 200 544 SEK

LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leaderområdet, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer, där det också skapar förutsättningar för tillkomsten av fibernät.