Bygdeutveckling och beredskap 7/2 18.30-20.00

Vill du bidra till utveckling av din plats, ideellt eller genom ditt arbete? Då ska du vara med på Leader Höga Kustens tematräffar om hållbar landsbygd! Pandemi och krig har satt krisberedskap på agendan och vi behöver höja vår beredskap både som privatpersoner och i samhället. Den 7 februari bjuder vi in till en träff med tema Bygdeutveckling och beredskap. 

Ur programmet: 

Carina Wiro, Civilförsvarsförbundet. Carina har 25 års erfarenhet som nationell krisberedskapssamordnare och kommer prata om hur vi kan öka beredskapen i våra bygder.  

Niklas Persson, Lemesjö Bygdegårdsförening. I Lemesjö har man kombinerat bygdeutveckling och beredskap på ett smart sätt genom att bland annat bygga en bastu som i kristid fungerar som hygienstation och i fredstid ökar attraktionen för badplatsen hos boende och besökare. Under parollen Större gemenskap och ökad beredskap har bygden delvis med hjälp av pengar från Leader Höga Kusten haft hemberedskapsträffar, planerat tillsammansodling och tagit första steget mot att med hjälp av solceller och batterier öka bygdens energiberedskap. Niklas berättar om det som hänt hittills och hur bygden vill arbeta framåt.  

Det kommer finnas tid för att både lyssna och ställa frågor till våra inspiratörer. Dessutom finns tid att diskutera tillsammans om hur ni utifrån temat kan utveckla ert område. Under kvällen berättar även Leader Höga Kusten om hur ni kan söka stöd för hållbar utveckling av er plats.  

Tid: 7/2 kl 18.30-20.00 
Plats: Zoom 
Frågor: felicia@leaderhogakusten.se
Klicka här för att anmäla dig ->>