BÄTTRE SERVICE GENOM SAMVERKAN

I detta nyskapande projekt vill projektägarna förbättra service och skapa bättre förutsättningar för boende i landsbygden kring Lugnvik. Detta gör man med en nytänkande samverkansform för socialt företagande där samarbetspartnerna utvecklat en samhällsservicemodell. Målet med projektet är att idrottsföreningen Lugnviks IF och lanthandeln tillsammans med företaget Eko Tech ska erbjuda service som t.ex. städning, snöskottning och tillhandahålla livsmedel, medicin för boende i Lugnsviks landsbygd.

Bakgrunden till projektet är att många människor söker sig ut på landet, där det finns bra boendekvalitet och billigt boende. Men för att området ska locka fler boende och utvecklas till en attraktiv plats krävs det att det finns service som underlättar livet för människor som bor på landsbygden. Tanken med projektet är även att underlätta för de som behöver av hjälp av olika orsaker som äldre eller sjuka.

Huvudansvarig för projektet är den ideella föreningen Lungviks IF. Föreningens generella mål är att skapa en levande landsbygd och att verka för att Lugnviksområdet ska vara attraktivt och trevligt att bo i. Detta har man gjort genom att upprätthålla servicefunktioner som lanthandeln och möjliggöra en rad verksamheter för fritid och möten. Detta projektet sker i samarbete med Eko Tech i Kramfors, ett socialt företag som säljer en rad olika tjänster som t.ex. städning, trädgårdsarbete, bokföring, röjning, skottning. Den tredje samarbetspartner är Närköp i Lugnvik, ett servicecenter med Handlarnbutik och samarbetspartners som Posten, Systembolaget och Apoteket.  Det är Lugnviks IF som har uppgiften att administrera och koordinera samarbetet och möjliggöra servicen.

I projekt arbetar man enligt en samverkansmodell företag och föreningar tillsammans. Modellen för socialt företagande går ut på att idrottsföreningen och lanthandelns tillsammans med företaget Eko Tech bildar en ny organisationsform för service. Tanken är att samarbetet ska röra köp och distribution av livsmedel men ska även kunna utvecklas till att omfatta annan verksamhet som t.ex. städning, snöskottning. Syftet är att skapa bättre service och att göra det mer attraktivt att bo och verka i Lugnsviks landsbygd. Detta för att underlätta för äldre människor och befintlig befolkningen på landsbygden.

INFORMATION OCH KONTAKT:
Kontaktperson: Tommy Sjölund, 072 – 54 42 447

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
  Lugnviks Idrottsförening Olympia
Fond: Regionalfonden.
Insatsområde: 2 –Attraktiva boende- och besöksmiljöer
Projektstöd från EU och staten: 156 931 SEK
Regional finansiering:
53 872 SEK
Privat finansiering: 23 423 SEK

LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för leaderområdet, gällande uppsatta mål inom regionalfonden med särskild inriktning inom insatsområde 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer, där det också bidrar att nya organisationsformer för service på landsbygden tillkommer. Projektet är förutsättningsskapande för landsbygdens attraktivitet inom en större del av en kommun, att man skapar ett modellvärde som kan användas för näringslivsutveckling och strategisk samverkan mellan de tre sektorerna inom hela leaderområdet. Utöver detta ser LAG positivt på att använda innovativa samverkansformer och det sociala företagandet för att möjliggöra utveckling på landsbygden