LAG 22 april

Agenda 22 april

Inför förlängningsåren (punkt 6 i agendan): Förslag till Urvalskriterier förlängningsåren Landsbygdsfonden insatsområde 2

Beslut projekt

Fem projekt har inkommit med fullständiga ansökningshandlingar. 

Underlag för projektbedömningar

Urvalskriterier: Insatsområde 1 – Landsbygdsfond
Urvalskriterier: Insatsormåde 2 – Landsbygdsfond
Urvalskriterier: Insatsområde 1 – Regionalfond
Urvalskriterier: Insatsområde 2 – Regionalfond

Utvecklingsstrategin – kortfattad
Här står det kort om strategin, här finns mål och insatsområden samt våra villkor på sista sidan.

Villkor
Checklista – ”Kan er idé bli ett leaderprojekt”.

Frågor reflektera över gällande prioritering av projekt. 
  1. Uppfyller projektet våra villkor?
  2. Bidrar projektet till genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin?
  3. Är budgeten rimlig?
  4. Gå igenom urvalskriterierna och motivera en poängsättning.

Ansökningar

Bygdsam Nätradalen – Hållbar turism Nätradalen

Regionalfonden – insatsområde 2 (nationell pott)

Ansökan
Budget

Destination Jobb – Jobba & lev i bygd

Regionalfonden – insatsområde 1 (nationell pott)

Ansökan
Budget

Förstudieparaply Agenda 2030 – Hållbar näringslivsutveckling

Landsbygdsfonden – insatsområde 1

Ansökan
Budget

Förstudieparaply Agenda 2030 – Attraktiva boende- och besöksmiljöer

Landsbygdsfonden – insatsområde 2

Ansökan
Budget

Cykelsatsning Sollefteå

Landsbygdsfonden – insatsområde 1 (nationell pott)

Ansökan
Budget
Aktivitetsplan

Intresseanmälan

En fördjupad intresseanmälan har inkommit. Reflektera över

  1. Uppfyller projektet våra villkor?
  2. Bidrar projektet till genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin?
  3. Vilken feedback vill vi ge till sökanden?
Myller Kultur & Händelser

Föreningen kommer delta på LAG den 22 april för att svara på frågor om projektet.
Feedbackrunda tar vi separat efter att föreningen lämnat mötet.

Intresseanmälan

På AU-mötet lyftes frågan om detta är et ev. företagsstöd. Det är det inte, eftersom det syftar att stödja och utveckla flera konstnärer/entreprenörer, med den ekonomiska föreningen som nav. 

Efter AU-mötet har målen omformulerats (sänkts) i samråd med sökande.

Diskussionsunderlag för klustertjänster (som nämns i intresseanmälan)

Tidigare Feedback

Budget (väldigt översiktlig och förfinas vid skarp ansökan. 800 000 kr, framförallt personalkostnader)

Bernadotte Topp Stuga NY!

Intresseanmälan

KALLELSE ÅRSMÖTE

29 april 14.30-16.30 är det årsmöte för Lokalt Ledd utveckling av Höga Kusten. Nedan finns dagordning för mötet, övriga handlingar kommer ni kunna ta del av senast en vecka innan mötet.

Dagordning Årsmöte enligt stadgar.

tidigare LAG-möten

Tidigare LAG-protokoll

Tidigare AU-protokoll