Årets LAG- möten

LAG är Leader Höga Kustens styrelse. Det är vårt LAG, som bedömer vilka projekt som får stöd.

LAG har en bred kompetens och har selekteras genom en urvalsprocess där kompetens tillsatts utifrån vår strategis fokusområden. LAG är representativt utifrån kriterier som ålder, kön och sektor (offentlig, privat och ideell), samt innehar kompetenser som kan bidra till strategins genomförande. De besitter ett tydligt definierat mandat för en organisation eller ett etablerat nätverk.

Under 2017 är är följande datum satta för LAG-möten:
– 30 januari

-16 maj

-29 september