BRINNER DU FÖR EN LANDSBYGD DÄR UNGA HÖRS, TRIVS OCH PÅVERKAR?

Leader Höga Kusten vill att landsbygden ska vara en plats där saker händer och där unga kan utvecklas och påverka. Unga ska veta vilka möjligheter det finns för dem att engagera sig på olika sätt: Vart, hur och varför. Det ska bli lättare för unga med bra idéer att hitta finansiering. Vuxna i till exempel föreningar och inom kommuner ska bli bättre på att stötta unga i att förverkliga sina idéer. Vill du vara med och påverka frågor om ungas delaktighet på landsbygden? Ansök om en plats i Advisory Board Höga Kusten.

De närmsta åren kommer vi på Leader Höga Kusten driva projektet TALKO – ung ideell kraft. I projektet arbetar vi tillsammans med unga, föreningar och kommuner i Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik för att förverkliga vår vision om en landsbygd där unga hörs, trivs och påverkar. Vi kommer bland annat ha idéverkstäder där unga får hjälp att utveckla sina idéer till projekt och hitta finansiering för dessa. Vi kommer även utbilda föreningar om hur de kan nå, bemöta och stötta ungas ideella engagemang. Vårt mål är att inspirera så många som möjligt, därför kommer vi också anordna två större konferenser kring ungas delaktighet på landsbygden.

Vi behöver dig!
Brinner du för unga på landsbygden och vill vara med och påverka? Tycker du att det är en viktig fråga som du gärna vill diskutera med elva andra ungdomar från Höga Kustens kommuner? Då söker vi dig!

Som deltagare i Advisory Board Höga Kusten kommer du vara med och påverka hur projektet utvecklas, till exempel hur idéverkstäder och utbildningar ska genomföras på bästa sätt. Advisory Board kommer även hjälpa projektledarna att ta fram ett koncept för de två konferenser som ska anordnas under året. Vi kommer att träffas fyra gånger under ett års tid samt ha ett antal digitala träffar. Uppdraget omfattar ungefär 60 timmar totalt. Vi börjar med ett uppstartsmöte inklusive övernattning under en helg i mitten av maj.

Förutom möjligheten att påverka, kommer ditt deltagande i Advisory Board Höga Kusten ge dig ett starkt nätverk och kunskap inom landsbygdsutveckling samt att du får ett intyg som visar ditt deltagande – bra att ha på sitt CV. Du får även ersättning för din insats, 75 kr/h, samt betalda resor.

 

ANSÖKSNINGSPROCESSEN

Vem kan söka?

  • Du som är mellan 16 och 25 år.
  • Bor i Sollefteå, Kramfors, Härnösand eller Örnsköldsviks kommun.
  • Har ett intresse och driv för ungas delaktighet på landsbygden.

Hur ansöker du?

  • Skriv ett mejl till oss på felicia@leaderhogakusten.se och motivera varför du vill vara med i Advisory Board Höga Kusten. Skriv även din ålder och vart du bor.

Kontaktuppgifter

Ring gärna och prata med oss på Leaderkontoret om du har frågor eller funderingar. Felicia Edholm 070-563 09 78, felicia@leaderhogakusten.se

OBS ! Sista dag för ansökan
Skicka din ansökan senast 5 maj. Vi kommer bjuda in till intervju vecka 18 och 19.