4 MKR TILL FISKEPROJEKT- ANSÖK NU!

Just nu finns möjlighet att söka stöd för leaderprojekt med inriktning på fiske- och vattenbruk! Leader Mittland Plus har 4 mkr att fördela ur Europeiska Havs- och Fiskerifonden. Har du en bra idé till ett projekt som rör yrkesfiske eller livsmedelsproduktion baserad på produkter från hav, insjö, eller fiskodling på land? Passa på att ansöka så snart som möjligt – pengarna ska vara fördelade redan innan sommaren 2019!

Projekt med stöd ur Havs- och Fiskeri fonden kan ha fyra olika inriktningar:

  • Social ekonomi och lokal kapitalbildning
  • Entreprenörskap
  • Tillgänglighet
  • Natur- och kulturbevarande

Det går till exempel att söka stöd för att bredda sin yrkesfiskeverksamhet så att den har fler ben att stå på utöver fisket. Till exempel en yrkesfiskare som tar med sig fiskegäster på fiskebåt eller använder samma båt för att köra turister i turtrafik till en turistö. Ett viktigt kriterium för att få stöd från Havs- och Fiskeriprogrammet är att det måste finnas koppling till yrkesfiske eller livsmedelsproduktion baserad på produkter från hav, insjö, eller odling på land. Det går alltså inte att söka stöd för projekt som ska utveckla rekreationsfiske/sportfiske när det gäller just den här fonden.

Du kan även läsa mer hos Leader Mittland Plus – Sök Leaderprojekt inom fiskefonden.

ANSÖKNINGSPROCESSEN

Havs- och fiskerifondens pengar kan användas för projekt inom hela Västernorrlands län och inom Bräcke kommun. Pengarna ska vara fördelade innan sommaren 2019.

Kontaktuppgifter

Har du eller din organisation idéer som du tror skulle kunna passa in, ta kontakt med Leader Mittland Plus på info@mittlandplus.se eller ring verksamhetsledare Erika Larsson på 070-316 23 66.