Nordingrå Konstby – Konst och kulturdestination i Höga Kusten

Vi har träffat Sara och Sandra från Nordingrå Konstby för en pratsund om hur de ska utveckla Nordingrå Konstby och på vilket sätt Leader Höga Kusten hjälper dem med det.

Nordingrå Konstby har under de senaste 30-40 åren samlat konstnärer och kulturutövare. Här finns idag konstnärsverkstäder galleri och sommartid ett café. Det mesta av arbetet har skett ideellt och med många frivilliga arbetstimmar.
nedlagda. För att öka lönsamheten och skapa en plats och ett forum där konstnärerna kan leva på sin konst har Nordingrå Konstby dragit igång projektet  ”Konst och kulturdestination i Höga Kusten”. Syftet med projektet är skapa en organisation som kan bidra med en ökad lönsamhet för konstnärerna och en ökad attraktiviteten för platsen. En målbild är att konstnärerna ska kunna fokusera på sin konst och Nordingrå konstby som organisation tar hand och marknadsföring och administration.  I filmen berättar verksamhetsutvecklarna Sara Taub Mkelle och Sandra Chinery Hesse mer om projektet.

Fakta: 

Beviljat stöd från Leader Höga Kusten: 800 000 kr
Beviljat stöd från Region Västernorrland: 536 496 kr
Projekttid t.o.m.: 2023-10-31