Naturstigen i Junsele och 6 andra projekt får stöd för ökat engagemang

7 olika projekt har fått stöd för att att skapa engagemang hos människor som tidigare inte varit en del av den lokala landsbygdsutvecklingen och  skapa attraktiva boende- och besöksmiljöer 

Starka landsbygder bygger på engagemang, en bredd av engagemang och engagerade människor behövs för att nya idéer och perspektiv ska kunna drivas. Genom att bjuda in och möjliggöra för fler att delta i bygdens utveckling, stärks den lokala identiteten och platsens attraktivitet.

Leader Höga Kusten vill med Kortare insatser för ökat engagemang uppmuntra föreningar att inkludera fler i bygdens utveckling och samtidigt skapa attraktiva boende- och besöksmiljöer. Exempel på projektidéer som kan tänkas godkännas är sådana som planerar att upprusta/uppföra mötesplatser, evenemang, nya aktiviteter och nya verksamheter.

Ett bra exempel på lokalt engagemang är Naturstigen i Junsele där stödet möjliggör just ett ökat engagemang

– Vi vill att så många som möjligt ska få uppleva naturen och för oss betyder stödet att vi tillsammans med det lokala näringslivet och kommunen kan fortsätta utvecklingen av en tillgänglig led för alla. säger Magnus Nilsson Junsele IF

Click here to add your own text

Röjning av Naturstig Junsele

Projekt som fått stöd för ökad engagemang

 • Junsele Naturstig.
  De ska göra Naturstigen tillgänglig för fler. Bland annat genom att bygga spänger, broar och vindskydd.
 • Beachvolleyboll runt hela Höga Kusten
  De ska inspirera innevånare, nyanlända och besökare att upptäcka Höga kusten vackraste naturstränder men också aktivera genom beachvolley.
 • Punptrackbana Bollstabruk.
  De ska bygga en pumptrackbana för ett ökat engagemang och en säker plats för barn och ungdomar.
 • Matkvällar i Gottne.
  De ska skapa en möjlighet till att träffas för att både testa på nya maträtter och träffa nya människor. Kvällarna kan vara kopplade teman förslagsvis en kväll där man får testa på afrikans mat eller kväll där man får testa på lokala rätter.
 • Junsele Naturstig.
  De ska göra Naturstigen tillgänglig för fler. Bland annat genom att bygga spänger, broar och vindskydd.
 • Beachvolleyboll runt hela Höga Kusten
  De ska inspirera innevånare, nyanlända och besökare att upptäcka Höga kusten vackraste naturstränder men också aktivera genom beachvolley.
 • Punptrackbana Bollstabruk.
  De ska bygga en pumptrackbana för ett ökat engagemang och en säker plats för barn och ungdomar.
 • Matkvällar i Gottne.
  De ska skapa en möjlighet till att träffas för att både testa på nya maträtter och träffa nya människor. Kvällarna kan vara kopplade teman förslagsvis en kväll där man får testa på afrikans mat eller kväll där man får testa på lokala rätter.