KULTUR OCH NÄRINGAR – ULVÖARNA OCH HÖGA KUSTEN

På Ulvöarna har ett projekt inletts med stöd av Leader Höga Kusten som ska utveckla erbjudandet kring Ulvöarna som besöksmål i Höga Kusten med utgångspunkt i Ulvöarnas kulturarv. Ett samarbete har inletts mellan Kapellaget, Ulvöns företag och föreningar samt kommunen för att främja kultur – och besöksnäringen på den turisttäta Ulvön.

Bakgrunden till projektet är den allt mer växande turismen i Höga Kusten och på Ulvöarna. Besökare efterfrågar i större uträckning information om historia och vill ta del av genuina upplevelser, guidningar och andra turistprodukter.

Projektet, som huvudsakligen drivs av Ulvö Kapellag, tar sikte på främst tre områden. Till att börja med vill de utveckla en lokal kaggtillverkning. Projektägarna vill bl.a. påbörja en lokal kagg-tillverkning för att visa på det genuina hantverket det innebar att ta fram surströmmings-kaggar. För det andra vill de utarbeta ett kvalificerat guideprogram på Ulvön med infrastruktur för information på Ulvöarna. Som en del av detta kommer bemannade guidningar att utvecklas, personal på museet att utbildas och audioguider tas fram. Som en tredje del i projektet vill man skapa en bättre infrastruktur för informationsförsörjning genom att digitalisera och indexera historiskt intressanta bilder och texter på Ulvö museums hemsida.

Syftet med projektet är förutom att stärka Ulvö museum som kunskapscentrum för kustbygdernas och fiskarsamhällenas kulturarv även att skapa en helhetsupplevelse för besökare med turistprodukter som ett tunnbinderi, guidningar m.m.

INFORMATION OCH KONTAKT:
Kontaktperson: Ulf Eklund, 070-674 77 73, bo@7an.se

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
  Ulvö Kapellag
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: 1 –Hållbar näringslivsutveckling
Projektstöd från EU och staten: 205 690 SEK
Regional finansiering:
70 610  SEK
Privat finansiering: 30 700 SEK

LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling, där det också bidrar till besöksnäringens utveckling för Ulvöarna och Höga Kusten i stort. Projektet kommer att verka förutsättningsskapande för besöksnäringen för Ulvöarna och för hela leaderområdet Höga Kusten. Utöver detta bidrar projektet till skapandet av en turistisk produkt.