KAJAKSATSNING SKULEBERGET OCH HÖGA KUSTEN

Höga Kusten har på kort tid blivit en av Sveriges främsta friluftsdestinationer.  Vid Skuleberget startar nu ett projekt för att öka friluftsutbudet ytterligare och locka fler besökare till Höga Kusten. I projektet kommer en kajakled att skapas som ska vara ett komplement till Höga Kustenleden. 

Initiativtagare till projektet är High Coast Resort, som tidigare tillsammans med områdets övriga friluftsentreprenörer och boendeaktörer lanserat allt från vandringsfestivalen Höga Kusten Hike till friluftsfestivalen UTEFEST. Målet med projektet är att skapa nya besöksanledningar samt att förbättra entreprenörsklimatet för Skulebergets aktörer genom att kunna paketera nya produkter.

Kajak-leden kommer skapas genom att bl.a. kajakcentral byggs intill navet för friluftsturismen – Skuleberget. Kajakcentralen kommer att fungera som en friluftscentral med informationsstuga. Utöver detta kommer vindskydd längs olika strategiska lägen.  Målet är att skapa två rastplatser längs kajak-leden, som knyter an till Örnsköldsviks satsning ”En Skärgård i Världsklass”. Placering av de två rastplatserna blir vid Veåsand samt vid ön Storvalmen eller Lillvalmen.

Satsningen kommer skapa nya besöksanledningar samt knyta samman de entreprenörer som idag verkar kring Skuleberget.Genom projektet områdets alla entreprenörer möjlighet att erbjuda upplevelser vid Skärgården samtidigt som besökare får uppleva Höga Kustens skärgård genom kajakpaddling. På sikt kommer satsningen  gynna områdets aktörer som Naturum, Skulefestivalen, Villa Orrbacken, Jacobs Stugor, FriluftsByn, Docksta Hotell, Höga Kusten Turer med flera. Projektet kommer att spridas genom hemsodor, via Höga Kustens officiella hemsida samt genom media.

INFORMATION OCH KONTAKT: 
Hemsida: www.hogakustenbandet.se
Kontaktperson: Jerry Engström, projektledare, jerry.engstroem@gmail.se, 070-540 85 77

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
 High Coast Resort AB
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: 1 –Hållbar näringslivsutveckling
Projektstöd från EU och staten: 200 000 SEK
Privat finansiering: 85 714 SEK

LAG:s motivering till valt insatsområde och vald fond: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leaderområdet, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling, där det också bidrar till besöksnäringens utveckling i Höga Kusten.