Hållbar Turism Nätradalen

Nätradalen sträcker sig från byn Sidensjö i väster till öarna Trysunda och Ulvön i centrum av världsarvet Höga Kusten. I området finns många anledningar till besök för upplevelser av olika slag. Två entréer till Skuleskogens Nationalpark betyder åtskilliga tiotusentals besökare årligen för området och god tillgång till friluftsliv. Genom Skuleskogen går även Höga kusten-leden som i sin tur knyter ihop Nätradalen med Kramfors och Örnsköldsviks kommuner. Här finns även god tillgång till konst, kultur och historia genom High Coast Art Valley och Mikko Anderssons stiftelse.

För att stötta turismen startas nu projektet Hållbar turism i Nätradalen. Tanken är att detta projekt ska vara en fördjupning av Bygdsam Nätradalens vanliga verksamhet där de driver olika frågor som efterfrågas av företag, föreningar, privatpersoner och kommunen. Fördjupningen inom besöksnäringen ska leda till tillväxt, stolthet, nya arbetstillfällen och öka attraktionskraften för Nätradalen.

Målsättningen med projektet är att:

  • Inspirera företagare att utveckla och realisera nya lönsamma produkter inom besöksnäring i Nätradalen.
  • Utarbeta minst 10 kombinationer/paket av kommersiella och hållbara produkter, upplevelser och tjänster.
  • Förankra funktionen Hållbar turism i Nätradalen, för framtiden.
  • Upprätta former för effektiva samverkansprocesser i arbetet med Höga Kusten Turism och Höga Kusten Destination, främst i arbetet kring nya upplevelseprodukter.
  • Uppnå ökad samverkan med andra branschintressenter i Höga Kusten.

Detta projekt är ännu ett steg i utvecklingen för en bygd med tradition inom fiske, lantbruk och sågverksindustri mot en ny näring, kultur-  och naturturism.

INFORMATION OCH KONTAKT:
Verksamhetsledare Sofie Holmgren, 070 – 2297978, sofie@bygdsamnatradalen.se

Sökande: Bygdsam Nätradalen
Fond: Regionalfonden.
Insatsområde: 2: attraktiva boende- och besöksmiljöer
Offentliga resurser från kommun: 297 962 SEK
Projektstöd från EU och staten: 604 953 SEK

LAG:s motivering: LAG beslutar att prioritera projektet 2021–900 eftersom det bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leaderområdet, gällande uppsatta mål inom regionalfonden. Särskilt inom insatsområde 2: attraktiva boende- och besöksmiljöer, där projektet tydligt bidrar till att stärka Höga Kusten som besöksmål men även som plats att bo, leva och verka inom. Projektet uppfyller de ställda urvalskriterierna och fokuserar på frågor som är efterfrågade hos LAG och i strategin. Projektet har en tydlig förankring i trepartnerskapet och vill utveckla och skapa entreprenörskap och service. Båda dessa faktorer är tydligt utpekade i strategin och styrker därför beslutet att prioritera projektet. Stödnivån 67 % och stödet avropas i regionalfondens nationella pott.