DESTINATIONSUTVECKLING SKULEBERGET

Besöksnäringen får allt större betydelse för utvecklingen av bygden kring Skuleberget. För att besöksnäringen ska kunna växa är det viktigt att utnyttja nya säsonger, så att allt fler kan söka sig till området under alla årstider. Ett nätverk av föreningar och företagare inom besöksnäringen har därför beslutat att skapa en aktivitetsled runt Skuleberget.

Nya boendeanläggningar och entreprenörer har under de senaste åren ökat tron på besöksnäringens möjligheter. Redan idag lockar Friluftsbyn, Via Ferrata, Skule Naturscen, Skulefestivalen, Naturum och Skule AB ungefär 60000 besökare till området varje år. Nu är det dags för nästa steg. På initiativ av Docksta Bordtennisklubb har föreningar och turistföretag beslutat att förstärka sitt samarbete. Tillsammans satsar de på nya säsonger, event och på en infrastruktur för friluftsaktiviteter.

Aktivitetsleden blir en central del av projektet. Den kommer att ge möjligheter till skating, längdskidåkning, terrängcykling, draghundssport och ridning året runt. Leden ska knyta ihop de olika anläggningarna och koppla Skuleberget till nationalparken. Projektet siktar på att stärka bilden av Skuleberget som ett resmål för hela året. Fler besökare med ett intresse för natur och aktiviteter ska göra nya och befintliga företag intresserade av att investera i området.

INFORMATION OCH KONTAKT:
Kontaktperson: Hans-Erik Näslund, hackenes@hotmail.com, 070 – 5602117

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande: Docksta BTK AB.
Fond: Landsbygdsfonden.
Insatsområde: 1 – Hållbar näringslivsutveckling
Projektstöd från EU och staten: 663 778 SEK
Regional finansiering: 227 864 SEK
Privat finansiering: 99 072 SEK

LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling där projektet bidrar till att genom att skapa en positiv bild av entreprenörsklimatet i Höga Kusten skapas en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft. Att utveckla navet kring Skuleberget är prioriterat av regionen och efterfrågat av företagarna i området samt att resultatet kommer att bidra positivt till Höga Kusten i stort.