VI LANDSBYGGARE

Hur skapar vi en positiv syn på landsbygden och entreprenörsklimatet och på så sätt skapar en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft? Det var frågan som Leader ställde sig och ur det växte ett projekt som arbetar med opinionsbildning, inspiration och att skapa en Landsbyggaredag för de som bygger vår landsbygd i Höga Kusten.

Leader arbetar med landsbygdsutveckling och bland annat genom arbeta för ett bättre entreprenörsklimat i Höga Kusten. I projektet ”Vi Landsbyggare” arbetar vi tillsammans med våra partners med att lyfta några av de entreprenörer och föreningar som står för entreprenörskraften på olika vis (Landsbyggare). I projektet kommer vi även att arrangera en inspirerande nätverksdagar som ger inspiration, innovation och förutsättningar för långsiktiga samarbeten mellan företag och föreningar. Vi ska även arbeta med opinionsbildning att få andra att förstå vilken drivkraft det redan finns i regionen.

För att ge förutsättningar för nya innovativa samarbeten har vi börjat arbeta med Landsbyggaredagen som ska bidra till att lyfta existerande verksamheter genom t.ex. skuggstyrelser. Under våren och sommaren tas filmer och foton fram för att sprida den attraktiva bilden av landsbygdens verksamheter. Tanken är att nå ut med inspirationen till potentiella hemvändare, som kan få upp ögonen för allt det positiva som följer med att bo och leva på landsbygden. Vi vill även visa upp för oss som redan bor här, vilken drivkraft och kreativitet som lever på landsbygden. Leader kommer även att arbeta med opinionsbildning genom att skriva debattartiklar och genom att ta en aktiv del i bl.a. Landsbygdsriksdagen som arrangeras i Höga Kusten 2018.

INFORMATION OCH KONTAKT:
Kontaktperson:
Jenny Edvinsson, Verksamhetsledare Leader Höga Kusten, jenny@leaderhogakusten.se

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
  Lokalt Ledd Utveckling av Höga Kusten
Fond: Landsbygdsfonden.
Insatsområde: 1 –Hållbar näringslivsutveckling
Projektstöd från EU och staten: 1 422 616 SEK
Regional finansiering:
700 692 SEK

LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling där projektet bidrar till att genom att skapa en positiv bild av entreprenörsklimatet i Höga Kusten skapas en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft. Projektet kommer att arbeta för ett förbättrat entreprenörsklimat och skapa förutsättningar för att nya samverkansmetoder skapas på landsbygden och för att driva på den lokala utvecklingen.