Songwriters of Kvarken

Sverige har under många år varit en viktig spelare inom den internationella musikexporten och Höga Kusten har varit en bidragande faktor till denna framgång. Detta tack vare att Örnsköldsvik har landets främsta låtskrivarutbildning Musikmakarna och komplexet Songwriters Academy of Sweden. Det finns dock bristande möjligheter för musikskapare att utvecklas utanför stadsmiljöerna. Detta har till följd att unga kreativa musikskapare lämnar landsbygden för att hitta inspiration, kunskap och kunna livnära sig på musiken. Med detta som bakgrund startas nu ett projekt som ska gynna musikskapare på landsbygden.

Projektet Songwriters of Kvarken är ett gränsöverskridande nätverk som innefattar hela kvarken regionen. Genom detta nätverk ska det bli lättare att samlas digitalt och på så sätt delta på föreläsningar, skapa gemensamma uppdrag och sessions för såväl låtskrivare och talanger som producenter och entreprenörer.

Första steget i denna två-stegsraket är att skapa detta transregionala koncept och kompetenshöjningsåtgärder fokuserande på gemensamma resurser i form av aktiviteter som exempelvis online-föreläsningar och låtskrivarcamps.

I steg två vill projektkonsortiet göra en gemensam, gränsöverskridande satsning för att branda hela Kvarkenregionen som en viktig aktör inom musikexport internationellt, med sikte på ett planerat gemensamt kompetenscenter inom musikexport.

INFORMATION OCH KONTAKT:
Ulla Sjöström, 070 – 9370133, ulla@musikmakarna.se

Sökande:  Studentföreningen Musikmakarna
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: 1: Hållbar näringslivsutveckling
Projektstöd från EU och staten: 250 000 SEK

LAG:s motivering: LAG beslutar att prioritera projektet eftersom det bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leaderområdet, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden. Särskilt inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling där projektet tydligt bidrar till bättre förutsättningar för entreprenörskap, inte minst för unga. Projektet uppfyller de ställda urvalskriterierna och fokuserar på utpekade områden i strategin. Projektet har en tydlig förankring i trepartnerskapet och vill skapa både nya samverkansformer mellan sektorerna och främja ökat entreprenörskap och företagande kopplat till ny teknik. Båda dessa faktorer är tydligt utpekade i strategin och styrker därför beslutet att prioritera projektet. Stödnivån 100% beviljas för att täcka upp hela budgeten för samverkansprojekt i Landsbygdsonden.