LANDSBYGDSUTVECKLING I SOLLEFTEÅ

Den ideella föreningen Leader Sollefteå (LUS) har under sex år varit en motor i landsbygdsfrågor i Sollefteå kommun. Nu tar föreningen nästa steg för att skapa än  mer aktiva och attraktiva bygder, öka medvetenheten om bygdernas potential och öka den lokala samverkan.

Under det tidigare arbetet med landsbygdsutveckling blev det tydligt att det finns ett stort behov och potential i att utveckla samverkan mellan människorna, föreningar och företag i bygderna kring Sollefteå.  Målsättningen med projektet är att det ska fungera som en katalysator som stöttar föreningslivet och företagare i deras planer för att utveckla landsbygden.  Projektet fokuserar också på att skapa framtidstro på landsbygden hos boende och att uppmuntra ungt entreprenörskap.

Genom en rad av träffar (brainstorming- och prioriteringsträffar) i 10 orter ska lokala föreningar och företagare uppmuntras till att skapa egna utvecklingsplaner för bygden. LUS stödjer processen hela vägen från idéutbyte och planering till genomförande och utvärdering.

Förutom de tio konkreta utvecklingsplanerna kommer projektet att leda till att nya företag och fler arbetstillfällen skapas. Detta t.ex. inom turism i Junsele socken och inom lokal mat i Långsele socken. Man kommer även att skap gemensamma mötesplatser i bygder med en stor inflyttning av nysvenskar. Allt för att bidra till att skapa en positiv bild av Sollefteå kommun som en bra plats att leva och verka i.

INFORMATION OCH KONTAKT:
Facebook: http://lokalutvecklingsollefteabygden.se
Kontaktperson: Hans-Erik Näslund, projektledare, hackenes@hotmail.com, 070-5602117

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING

Sökande: Leader Sollefteå Ideell Förening
Fond: Landsbygdsfonden.
Insatsområde: 2 – Attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling
Projektstöd från EU och staten: 734 104 SEK
Regional finansiering: 252 006 SEK
Privat finansiering: 109 567

LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leaderområdet, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 2: attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling, där projektet bidrar till att skapa attraktiva och aktiva bygder samt bidrar till att öka den lokala samverkan i syfte att skapa nya företag och lokalutveckling.