Nu fördelas de första miljonerna

Bildspel vår

Leader Höga Kusten har nu som ett av de första leaderområdena i landet prioriterat de första projektansökningarna för denna programperiod. Sammanlagt godkändes projektstöd på 8.7 miljoner kronor fördelade på fyra projekt som ska utveckla landsbygden.

Leader Höga Kusten ska under EU:s programperiod 2014 – 2020 arbeta med landsbygdsutveckling inom ramen för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Härnösands, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun. Det är den lokala aktionsgruppen (LAG) som fattar besluten om att prioritera projektansökningarna. LAG, som består av representanter från offentlig, ideel och privat sektor, kontrollerar om projekten kan bidra till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin.

– Prioriteringarna är ett första viktigt steg när det gäller fördelningen av de nästan 44 miljoner kronor som vårt leaderområde har fått budgeterat av EU, säger Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson. Nu ska viss handläggning genomföras och sen ska Jordbruksverket ge varje projekt ett formellt godkännande.

Leader Höga Kusten ska arbeta för en hållbar näringslivsutveckling och för attraktiva boende- och besöksmiljöer. Den övergripande tanken är att arbetet ska bidra till hållbar tillväxt och en breddad arbetsmarknad.

De projekt som är prioriterade nu ska arbeta med:

  • Att mobilisera boende, företagare och föreningar på landsbygden i Härnösands kommun till att ansluta sig till fiberbredband och skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv utbyggnad
  • Turistisk utveckling i Norabygden
  • Att stärka attraktivitet och ge ökade möjligheter till entreprenörskap, samt skapa inkluderande miljöer i Örnsköldsviks kommun
  • Utveckla landsbygden genom bland annat främja besöksnäring och skapa en god fritids och boendemiljö och skapa fler arbetstillfällen i Härnösands kommun

För mer information kontakta Jenny Edvinsson, Verksamhetsledare Leader Höga Kusten, jenny@leaderhogakusten.se, 070-647 14 80. Eller ordförande Jonny Lundin, solberg205@gmail.com, 070- 595 51 91.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *